Đặt Phòng


SUPERIOR Hướng Phố
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Phố
2 Giường Đơn

1.900.000 VND

1.520.000 VND

SUPERIOR Hướng Phố
1 Giường Đôi

28m2
2
Hướng Phố
1 Giường Đôi

1.900.000 VND

1.520.000 VND

DELUXE Hướng Sông
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Sông
2

2.200.000 VND

1.760.000 VND

DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi

28m2
2
Hướng Sông
1

2.200.000 VND

1.720.000 VND

SUITE Hướng Phố
2 Giường Đơn

40m2
2
Hướng Phố
2

2.800.000 VND

2.240.000 VND

SUITE Hướng Phố
1 Giường Đôi

40m2
2
Hướng Phố
1

2.800.000 VND

2.240.000 VND

SUITE Hướng Sông
2 Giường Đơn

40m2
2
Hướng Sông
2

3.100.000 VND

2.480.000 VND

SUITE Hướng Sông
1 Giường Đôi

40m2
2
Hướng Sông
1

3.100.000 VND

2.480.000 VND

EXECUTIVE SUITE Hướng Phố
1 Giường Đôi

45m2
2
Hướng Phố
1 Giường Đôi

3.000.000 VND

2.400.000 VND

EXECUTIVE SUITE Hướng Sông
1 Giường Đôi

45m2
2
Hướng Sông
1 Giường Đôi

3.300.000 VND

2.640.000 VND

FAMILY DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi 2 Giường Đơn

55m2
2
Hướng Sông
1-2

4.000.000 VND

3.200.000 VND

FAMILY SUITE Hướng Sông

72 m2
4
Hướng Sông
2 giường đôi

7.000.000 VND

5.600.000 VND