Các Loại Phòng

  • Năng suất : 19 phòng 
  • Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
  • Diện tích phòng: 28 m2 
Giá Phòng

1900000

Giảm
20 %

ĐẶT PHÒNG