Đặt Phòng


SUPERIOR Hướng Phố
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Phố
2 Giường Đơn

1,900,000 VND

1,520,000 VND

SUPERIOR Hướng Phố
1 Giường Đôi

28m2
2
Hướng Phố
1 Giường Đôi

1,900,000 VND

1,520,000 VND

DELUXE Hướng Sông
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Sông
2

2,200,000 VND

1,760,000 VND

DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi

28m2
2
Hướng Sông
1

2,200,000 VND

1,720,000 VND

SUITE Hướng Phố
2 Giường Đơn

40m2
2
Hướng Phố
2

2,800,000 VND

2,240,000 VND

SUITE Hướng Phố
1 Giường Đôi

40m2
2
Hướng Phố
1

2,800,000 VND

2,240,000 VND

SUITE Hướng Sông
2 Giường Đơn

40m2
2
Hướng Sông
2

3,100,000 VND

2,480,000 VND

SUITE Hướng Sông
1 Giường Đôi

40m2
2
Hướng Sông
1

3,100,000 VND

2,480,000 VND

EXECUTIVE SUITE Hướng Phố
1 Giường Đôi

45m2
2
Hướng Phố
1 Giường Đôi

3,000,000 VND

2,400,000 VND

EXECUTIVE SUITE Hướng Sông
1 Giường Đôi

45m2
2
Hướng Sông
1 Giường Đôi

3,300,000 VND

2,640,000 VND

FAMILY DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi 2 Giường Đơn

55m2
2
Hướng Sông
1-2

4,000,000 VND

3,200,000 VND

FAMILY SUITE Hướng Sông

72 m2
4
Hướng Sông
2 giường đôi

7,000,000 VND

5,600,000 VND