SUPERIOR Hướng Phố
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Phố
2 Giường Đơn

Thông tin

NGÀY CHECK IN

NGÀY CHECK OUT

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM

SUPERIOR Hướng Phố
2 Giường Đơn

Không gian rng 28 m2 được trang bmt giường đôi hoc hai giường đơn, hướng nhìn vthành phcùng nhng trang thiết bđược kết hp gia phong cách hin đi và cđin làm tcht liu da, to cho bn sthoi mái và dchu.

Năng suất : 19 phòng
Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
Diện tích phòng: 28 m2
Diện tích giường:
2 Giường đơn: 1.2m x 2.0m
Giường phụ: Có
Tối đa 1 giường phụ trong phòng 2 giường đơn

1.900.000 VND

1.520.000 VND

THIẾT BỊ

TIỆN ÍCH

NỘI THẤT

PHÒNG TƯƠNG TỰ

ĐẶT PHÒNG

SUPERIOR Hướng Phố
2 Giường Đơn