Ben Tre Riverside Tour - A journey down the Mekong to the Coconut Kingdom of Vietnam

Our tours

Vui chơi ở khu vườn bên sông, trải nghiệm hoạt động thu hoạch nông sản
Tour Eco  Cooking Class
300000 đ
Tìm hiểu văn hoá – lịch sử – làng nghề truyền thống
Tham quan thành phố bằng Xe điện
200000 đ
Các bé được hoà vào không khí vui tươi cùng tham gia vào các trò chơi dân gian Việt Nam trong khuôn viên Resort.
Trò chơi dân gian  City Tour Xe đưa đón
1850000 đ
Boating on Ham Luong river to discover Ben Tre countryside, the beauty of the river life style
River  Sightseeing  Rowing
200000 đ
Let's to watch the sparkling fireflies with the poetic natural scenery on the boat along the crags along the riverbank, where the rows of nipa palm trees are being grown around the small canals will give visitors a memorable experience when returning from the Mekong cruise.
Enjoy sunset  Fireflies 
230000 đ
Enjoy the peaceful feelings of the Southwest region and experience the facilities of resort
Resort  Mekong  Offering bus drive
1590000 đ
Discover Mekong river and play game at tour at eco tourist area
Thoi Son Islet Mekong Team Building
1650000 đ
Enjoy the poetic scence on serene river with a lot of fruit gardens
Resort  Mekong  Offering bus drive
1890000 đ

News

GHÉ THĂM LÀNG DỆT CHIẾU BẾN TRE

𝑳à𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉ề 𝒕𝒓𝒖𝒚ề𝒏 𝒕𝒉ố𝒏𝒈 𝒕ạ𝒊 đị𝒂 𝒑𝒉ươ𝒏𝒈 𝑻ì𝒎 𝒉𝒊ể𝒖 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒓ì𝒏𝒉 𝒅ệ𝒕 𝒕𝒉à𝒏𝒉 𝒎ộ𝒕 𝒄𝒉𝒊ế𝒄 𝒄𝒉𝒊ế𝒖 𝑼ố𝒏𝒈 𝒕𝒓à, 𝒕𝒉ưở𝒏𝒈 𝒕𝒉ứ𝒄 𝒕𝒓á𝒊 𝒄â𝒚 đị𝒂 𝒑𝒉ươ𝒏𝒈 𝐋À𝐍𝐆

Read more ...

BOOK