Loading...

FAMILY DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi 2 Giường Đơn

55m2
2
Hướng Sông
1-2

Thông tin

NGÀY CHECK IN

NGÀY CHECK OUT

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM

FAMILY DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi 2 Giường Đơn

Năng suất: 3 cặp phòng
Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
Diện tích phòng: 55 m2
Ban công
Diện tích giường:
. 1 Giường đôi: 1.8m x 2.0m
. 2 Giường đơn: 1.2 m x 2.0m
Giường phụ: Có
Tối đa 1 giường phụ trong phòng 1 giường đôi

4,000,000 VND

3,200,000 VND

THIẾT BỊ

TIỆN ÍCH

NỘI THẤT

PHÒNG TƯƠNG TỰ

ĐẶT PHÒNG

FAMILY DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi 2 Giường Đơn

Click để tìm hiểu thêm