Loading...

DELUXE Hướng Sông
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Sông
2

Thông tin

NGÀY CHECK IN

NGÀY CHECK OUT

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM

DELUXE Hướng Sông
2 Giường Đơn

Năng suất: 16 phòng
Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
Diện tích phòng: 28 m2
Diện tích giường: 2 Giường đơn: 1.2 m x 2.0m
Giường phụ: Có
Tối đa 1 giường phụ trong phòng 2 giường đơn

2,200,000 VND

1,760,000 VND

THIẾT BỊ

TIỆN ÍCH

NỘI THẤT

PHÒNG TƯƠNG TỰ

ĐẶT PHÒNG

DELUXE Hướng Sông
2 Giường Đơn

Click để tìm hiểu thêm