KHÁCH SẠN

Kết quả tìm kiếm :

NGÀY CHECK IN :

Check-in

NGÀY CHECK OUT :

Check-out

NGƯỜI LỚN :

TRẺ EM :

SUPERIOR Hướng Phố
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Phố
2 Giường Đơn

1.900.000 VND

1.520.000 VND

SUPERIOR Hướng Phố
1 Giường Đôi

28m2
2
Hướng Phố
1 Giường Đôi

1.900.000 VND

1.520.000 VND

DELUXE Hướng Sông
2 Giường Đơn

28m2
2
Hướng Sông
2

2.200.000 VND

1.760.000 VND

DELUXE Hướng Sông
1 Giường Đôi

28m2
2
Hướng Sông
1

2.200.000 VND

1.720.000 VND

SUITE Hướng Phố
2 Giường Đơn

40m2
2
Hướng Phố
2

2.800.000 VND

2.240.000 VND

SUITE Hướng Phố
1 Giường Đôi

40m2
2
Hướng Phố
1

2.800.000 VND

2.240.000 VND

SUITE Hướng Sông
2 Giường Đơn

40m2
2
Hướng Sông
2

3.100.000 VND

2.480.000 VND

SUITE Hướng Sông
1 Giường Đôi

40m2
2
Hướng Sông
1

3.100.000 VND

2.480.000 VND