SUPERIOR
Hướng Phố
2 Giường Đơn

SUPERIOR
Hướng Phố
2 Giường Đơn

  • Năng suất : 19 phòng
  • Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
  • Diện tích phòng: 28 m2
  • Diện tích giường:
    . 2 Giường đơn: 1.2m  x  2.0m
  • Giường phụ: Có
  • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 2 giường đơn

Giá phòng

1.900.000 ₫

Giảm
20%

còn

1.520.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG