DELUXE
Hướng Sông
2 Giường Đơn

DELUXE
Hướng Sông
2 Giường Đơn

 

  • Năng suất: 16 phòng
  • Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
  • Diện tích phòng: 28 m2
  • Diện tích giường:
    . 2 Giường đơn: 1.2 m x 2.0m
  • Giường phụ: Có
  • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 2 giường đơn

Giá phòng

2.200.000 ₫

Giảm
20%

còn

1.760.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG