HỘI NGỘ XUÂN NÀY CHO TẾT THÊM ĐONG ĐẦY

HỘI NGỘ XUÂN NÀY CHO TẾT THÊM ĐONG ĐẦY

“Một năm tuyệt vời đã qua Người người lại cùng đón xuân đang về Mùa xuân năm nay, quần quanh bên nhau Kể cho nhau nghe bao buồn vui …”…

ĐẶT PHÒNG