SUPERIOR
Hướng Phố
1 Giường Đôi

SUPERIOR
Hướng Phố
1 Giường Đôi

 

  • Năng suất : 14 phòng 
  • Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
  • Diện tích phòng: 28 m2 
  • Ban công 
  • Diện tích giường:                                   
    1 Giường đôi1.8m  x  2.0m  
  • Giường phụ: Không

Giá phòng

1.900.000 ₫

Giảm
20%

còn

1.520.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG