SUITE
Hướng Sông
2 Giường Đơn

SUITE
Hướng Sông
2 Giường Đơn

 

  • Năng suất: 2 phòng 
  • Vị trí phòng: Tầng 4
  • Diện tích phòng40 m2 
  • Ban công 
  • Bồn tắm 
  • Diện tích giường
    . 2 Giường đơn: 1.2m  x  2.0m
  • Giường phụ: Có       
  • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 2 giường đơn

Giá phòng

3.100.000 ₫

Giảm
20%

còn

2.480.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG