SUITE
Hướng Sông
1 Giường Đôi

SUITE
Hướng Sông
1 Giường Đôi

 

  • Năng suất: 2 phòng 
  • Vị trí phòng: Tầng 4
  • Diện tích phòng40 m2 
  • Ban công 
  • Bồn tắm 
  • Diện tích giường
    . 1 Giường đôi: 1.8m  x  2.0m 
  • Giường phụ: Có       
  • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 1 giường đôi

Giá phòng

3.100.000 ₫

Giảm
20%

còn

2.480.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG