SUITE
Hướng Phố
2 Giường Đơn

SUITE
Hướng Phố
2 Giường Đơn

 

 • Năng suất: 2 phòng 
 • Vị trí phòngTầng 4 
 • Diện tích phòng40 m2 
 • Ban công 
 • Hướng phố
 • Phòng tắm 
 • Diện tích giường
  . 2 Giường đơn: 1.2m  x  2.0m
 • Giường phụ: Có
 • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 2 giường đơn

Giá phòng

2.700.000 ₫

Giảm

20 %

còn

2.160.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG