SUITE
Hướng Phố
1 Giường Đôi

SUITE
Hướng Phố
1 Giường Đôi

 

  • Năng suất: 2 phòng
  • Vị trí phòng: Tầng 4
  • Diện tích phòng: 40 m2
  • Ban công
  • Bồn tắm
  • Diện tích giường:
    . 1 Giường đôi: 1.8m x 2.0m
  • Giường phụ: Có       
  • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 1 giường đôi 

Giá phòng

2.800.000 ₫

Giảm
20%

còn

2.240.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG