FAMILY DELUXE
Hướng Sông
1 Giường Đôi
2 Giường Đơn

FAMILY DELUXE
Hướng Sông
1 Giường Đôi
2 Giường Đơn

 

 • Năng suất: 3 cặp phòng
 • Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
 • Diện tích phòng: 55 m2
 • Ban công
 • Diện tích giường:
  . 1 Giường đôi: 1.8m x 2.0m
  . 2 Giường đơn: 1.2 m x 2.0m
 • Giường phụ: Có
 • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 1 giường đôi

Giá phòng

4.000.000 ₫

Giảm
20%

còn

3.200.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG