HOA SEN

Vị trí:
Tầng trệt tòa nhà khách sạn

Diện tích:
80 m2

Sức chứa:
80 khách

Kiểu set up hội nghị:
Bàn dài, lớp học, bàn tròn, rạp hát, chữ U ( 1 lớp, 2 lớp)​

Thiết bị:

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

HOA SEN

Vị trí:
Tầng trệt tòa nhà khách sạn

Diện tích:
80 m2

Sức chứa:
80 khách

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

HOA DỪA

Vị trí:
Tầng 2 nhà hàng Hoàng Lam​

Diện tích:
300 m2

Sức chứa:
250 khách

Kiểu set up hội nghị:
Lớp học, bàn tròn, rạp hát, tiệc đứng, chữ U ( 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp)​

Thiết bị:

 • Màn hình led
 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

HOA DỪA

Vị trí:
Tầng 2 nhà hàng Hoàng Lam​

Diện tích:
300 m2

Sức chứa:
250 khách

 • Màn hình led
 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

HOA MAI

Vị trí:
Khu ngoài trời giữa nhà hàng và tòa nhà khách sạn

Diện tích:
650 m2​

Sức chứa:
550 khách​

Kiểu set up hội nghị:
Bàn tròn, rạp hát, tiệc đứng

Thiết bị:

 

 • Màn hình LED
 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

HOA MAI

Vị trí:
Khu ngoài trời giữa nhà hàng và tòa nhà khách sạn

Diện tích:
650 m2​

Sức chứa:
550 khách​

 

 • Màn hình LED
 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

VIP 1

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
25m2

Sức chứa:
10 khách

Kiểu set up hội nghị:
Bàn tròn

Thiết bị:

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

VIP 1

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
25m2

Sức chứa:
10 khách

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

VIP 3

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
120 m2

Sức chứa:
50 khách

Kiểu set up hội nghị:
Bàn tròn

Thiết bị:

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

VIP 3

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
120 m2

Sức chứa:
50 khách

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

VIP 5

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
60 m2

Sức chứa:
20 khách

Kiểu set up hội nghị:
Bàn dài

Thiết bị:

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

VIP 5

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
60 m2

Sức chứa:
20 khách

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

VIP 6

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
80m2

Sức chứa:
40 khách

Kiểu set up hội nghị:
Bàn dài, bàn tròn, rạp hát, chữ U ( 1 lớp)

Thiết bị:

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

Thời gian:

 • Buổi sáng: 07h00 – 12h00​
 • Buổi chiều: 12h00 – 17h00​
 • Cả ngày: 07h00 – 17h00​

 

VIP 6

Vị trí:
Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam

Diện tích:
80m2

Sức chứa:
40 khách

 

 • Màn hình chiếu
 • Flipchart
 • 2 micro
 • Giấy bút
 • Kẹo
 • Nước suối 330ml
  (1 chai/khách/buổi)

HỒ BƠI

Vị trí:
Hồ bơi

Diện tích:
Đang cập nhật

Sức chứa:
200 khách

Kiểu set up hội nghị:
Đang cập nhật

Thiết bị:

hồ bơi

Thời gian:

Đang cập nhật

 

HỒ BƠI

Vị trí:
Hồ bơi

Diện tích:
Đang cập nhật

Sức chứa:
200 khách

hồ bơi

BISTRO

Vị trí:
sảnh Riverside Bistro

Diện tích:
Đang cập nhật

Sức chứa:
200 khách

Kiểu set up hội nghị:
Đang cập nhật

Thiết bị:

Đang cập nhật

Thời gian:

Đang cập nhật

 

BISTRO

Vị trí:
sảnh Riverside Bistro

Diện tích:
Đang cập nhật

Sức chứa:
200 khách

Đang cập nhật