Nhà Hàng Hoàng Lam

MENU

Gỏi cá mai
Nghêu hấp
Bò nướng

MENU

Gỏi cá mai
Nghêu hấp
Bò nướng
Gỏi cá mai
Nghêu hấp
Bò nướng

MENU

Gỏi cá mai
Nghêu hấp
Bò nướng
Gỏi cá mai
Nghêu hấp
Bò nướng

ĐẶT PHÒNG