MENU

CÀ PHÊ & ĐÁ XAY

Cappuchino
Latte
Epresso
Aeropress

CÁC LOẠI TRÀ

Trà tắc
Trà đậu biếc
Trà đậu biếc Machiato
Trà xoài hạt chia

SINH TỐ

Cam
Thơm
Chanh dây
Sapoche

MENU

ĐẶT PHÒNG

SINH TỐ & NƯỚC ÉP​