Riverside Bistro

CÀ PHÊ & ĐÁ XAY

Cappuchino
Latte
Espresso
Aeropress

SINH TỐ & NƯỚC ÉP​

Cappuchino
Latte
Espresso
Aeropress

CÁC LOẠI TRÀ​

Cappuchino
Latte
Espresso
Aeropress

THỨC ĂN ​

Cappuchino
Latte
Espresso
Aeropress

ĐẶT PHÒNG