VIP 1

VIP 1

Vị trí: Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam
Diện tích: 25 m2
Sức chứa: 10 khách
Kiểu set up hội nghị: bàn tròn

Thiết bị

Thời gian

Buổi sáng: 07h00 – 12h00​

Buổi chiều: 12h00 – 17h00​

Cả ngày: 07h00 – 17h00​

Các sự kiện đã diễn ra

Các sảnh tương tự khác

ĐẶT PHÒNG