VIP 6

VIP 6

Vị trí: Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam
Diện tích: 80 m2
Sức chứa: 40 khách
Kiểu set up hội nghị: bàn dài, bàn tròn, rạp hát, chữ U ( 1 lớp)

Thiết bị

Thời gian

Buổi sáng: 07h00 – 12h00​

Buổi chiều: 12h00 – 17h00​

Cả ngày: 07h00 – 17h00​

Các sự kiện đã diễn ra

Các sảnh tương tự khác

ĐẶT PHÒNG