EXECUTIVE SUITE
Hướng Phố
1 Giường Đôi

EXECUTIVE SUITE
Hướng Phố
1 Giường Đôi

 

 • Năng suất: 1 phòng
 • Vị trí phòng: Tầng 4
 • Diện tích phòng: 45 m2
 • Ban công
 • Bồn tắm
 • Sofa
 • Diện tích giường:
  . 1 Giường đôi: 1.8m x 2.0m
 • Giường phụ: Có       
 • Tối đa 1 giường phụ trong phòng 1 giường đôi

Giá phòng

3.000.000 ₫

Giảm
20%

còn

2.400.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG