DELUXE
Hướng Sông
1 Giường Đôi

DELUXE
Hướng Sông
1 Giường Đôi

 

  • Năng suất: 14 phòng
  • Vị trí phòng: Tầng 1,2,3
  • Diện tích phòng: 28 m2
  • Ban công
  • Hướng sông
  • Diện tích giường:
    . 1 Giường đôi: 2.4m x 2.0m
  • Giường phụ: Không

Giá phòng

2.200.000 ₫

Giảm
20%

còn

1.760.000 ₫

Thiết bị

Tiện ích

Nội thất

Các phòng tương tự khác

ĐẶT PHÒNG