VIP 5

VIP 5

Vị trí: Tầng 1 nhà hàng Hoàng Lam
Diện tích: 60 m2
Sức chứa: 20 khách
Kiểu set up hội nghị: bàn dài

Devices

Time

Morning: 07h00 - 12h00

Afternoon: 12h00 - 17h00

Whole day: 07h00 - 17h00

Events celebrated

Other halls

BOOK